Lang Leve Thuis Infomarkt

07 - 07 - 2018
De Buitensluis, Numansdorp

LANG LEVE THUIS!
Ongetwijfeld bent u bekend met de campagne, maar voor de volledigheid:
Onder de noemer ‘Lang Leve Thuis’ creëren de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard bewustwording onder de bevolking over de mogelijkheden van langer zelfstandig thuis wonen. Hiermee stimuleren de gemeenten bewoners om hun huis aan te passen, zodat zij er langer kunnen blijven wonen. De campagne komt voort uit de Regionale Woonvisie 2030, waarbij de vitaliteit van de Hoeksche Waard centraal staat. Vitaliteit vraagt ook om een toekomstbestendige woningvoorraad. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar nieuwbouw, maar ook naar de bestaande woningen en hoe deze beter voor te bereiden op de toekomst.

INFOMARKT
Om de bevolking beter en uitvoeriger voor te kunnen lichten organiseren wij op zaterdag 7 juli 2018, tussen 12.00 en 17.00 uur, een infomarkt bij De Buitensluis in Numansdorp.